Skip to content

KADRA

Link
BEATA YARO-KONIECKA

BEATA YARO-KONIECKA

TRENER PERSONALNY
Link
DARIA GRABOWSKA

DARIA GRABOWSKA

TRENER PERSONALNY
Link
KAROLINA MIESZAŁA

KAROLINA MIESZAŁA

TRENER PERSONALNY
Link
TOMASZ HAŁAS

TOMASZ HAŁAS

TRENER PERSONALNY
Link
PIOTR SIEMIŃSKI

PIOTR SIEMIŃSKI

TRENER PERSONALNY
Link
RADOSŁAW SMYK

RADOSŁAW SMYK

TRENER PERSONALNY
Link
PAWEŁ BŁASZKIEWICZ

PAWEŁ BŁASZKIEWICZ

TRENER PERSONALNY

KADRA