Skip to content

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku

CHAMPION GYM&FITNESS – Leader Fit Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych. Siedziba klubu ul. Generała Bema 73-89, 87-100 Toruń.

Państwa dane są przetwarzane w celu wykonania procesu leczenia na podstawie art.6 ust. 1 pkt a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO.

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. Przepisy prawa wymagają jednak od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres konieczny wynikający z przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych.